Pomoc materialna – zapomoga - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pomoc materialna – zapomoga

Pomoc materialna dla studentów

Wnioski można składać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, również w okresie wakacyjnym.

Zapomoga przyznawana jest w przypadku nagłego zdarzenia, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej, np.:

  • śmierć członka rodziny,
  • ciężka choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
  • nieszczęśliwy wypadek,
  • klęska żywiołowa,
  • kradzież mienia o znacznej wartości,
  • urodzenie dziecka.

 

Wartość zapomogi (wypłacana jednorazowo):
500-2000,- zł 

Kwota zapomogi uzależniona jest od powodu i uzasadnienia złożenia wniosku. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Obsługa finansowa stypendiów:

Środa, Czwartek: 13:00-16:00
Piątek: 08:00 – 12:00

Plac Marcina Lutra 7
pok. nr 23f (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała

E-mail: finanse@wsa.bielsko.pl

 

Wniosek o zapomogę można składać przez cały rok akademicki – również w okresie wakacyjnym.
Musi być złożona do 4 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.

Tel.: tel. 33 815 11 07 wew. 3

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2023/2024 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania: