Pomoc materialna – zapomoga – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Pomoc materialna – zapomoga

Pomoc materialna dla studentów

Wnioski można składać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, również w okresie wakacyjnym.

Zapomoga przyznawana jest w przypadku nagłego zdarzenia, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej, np.:

  • śmierć członka rodziny,
  • ciężka choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
  • nieszczęśliwy wypadek,
  • klęska żywiołowa,
  • kradzież mienia o znacznej wartości,
  • urodzenie dziecka.

 

Wartość zapomogi (wypłacana jednorazowo):
500-2000,- zł 

Kwota zapomogi uzależniona jest od powodu i uzasadnienia złożenia wniosku. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Obsługa finansowa stypendiów:
Pon. – Pt.: 8.00 -17.00

Adres: aleje Jana Pawła II 25a
(budynek Mostostalu)
37-450 Stalowa Wola

E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

 

Wniosek o zapomogę można składać przez cały rok akademicki – również w okresie wakacyjnym.
Musi być złożona do 4 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.

Tel.: +48 15 819 40 06 lub
+48 666 657 020

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2021/2022 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania:

Powiększ czcionkę