O uczelni - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

O uczelni

wsa stalowa wola

Jesteśmy filią Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Istniejemy od 1997 roku i wykształciliśmy już ponad 10 tys. absolwentów. Posiadamy profesjonalną kadrę naukową, a każdy z naszych wykładowców jest cenionym specjalistą w swojej dziedzinie. Zatrudniamy wyłącznie prowadzących, którzy na co dzień są praktykami w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów. W rankingu Perspektywy 2015 jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w swojej kategorii.

WSA to nowoczesna uczelnia, która w wyniku dynamicznego rozwoju może poszczycić się kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obecnie w Stalowej Woli kształcimy na 20 kierunkach studiów podyplomowych, a od roku akademickiego 2019/2020 zostały uruchomienie studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Administracja oraz a od roku akademickiego 2021/2022 Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne. Prowadzimy bogatą międzynarodową współpracę naukową m.in. z najlepszym Instytutem Pedagogicznym na Ukrainie. Cieszymy się dużą popularnością wśród młodych osób, co jest rezultatem zatrudniania wybitnych specjalistów – praktyków, którzy potrafią nie tylko w ciekawy sposób przekazywać wiedzę, ale także wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego studenta.

W 2020 roku Wyższa Szkoła Administracji została laureatem konkursu NCBR i otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup 3 specjalistycznych platform do nauki w tym bardzo nowoczesnej platformy do nauki języków obcych oraz na modernizację infrastruktury. Zakupimy nowoczesne laptopy, projektory oraz środki wspomagające proces kształcenia, które będą przeznaczone dla studentów. Uczelnia zmieni się nie do poznania i stanie się jedną z najnowocześniejszych szkół wyższych.

Od roku akademickiego 2021/2022 w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym, gdzie odbywają się zajęcia podczas weekendów zjazdowych będzie otwarty Dziekanat. Dzięki temu już na miejscu w przerwie między zajęciami będzie możliwość ksera/wydruku dokumentów, jak również załatwienia najpilniejszych spraw.

W naszej Uczelni działa Biuro Karier, które dzięki współpracy z licznymi instytucjami zewnętrznymi ma za zadanie pomagać studentom w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych. Kształcimy na wysokim, europejskim poziomie, łącząc teorię z praktyką. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentowi m.in. poprzez wdrożenie programu stypendialnego oraz szerokiej oferty zajęć dodatkowych.

STATUT UCZELNI »