Oferta edukacyjna – studia I stopnia - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Oferta edukacyjna – studia I stopnia

Administracja

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2250,- zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
Koszt studiów: 2250,- zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2250 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Formacje policyjne
 • Ochrona osób i mienia
 • Zarządzanie kryzysowe

Pedagogika

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2250 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Pedagogika starzenia się (geragogika) z językiem niemieckim
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
Koszt studiów: 2300,- zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Specjalności:

 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika starzenia się (geragogika) z językiem niemieckim
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacją
 • Doradztwo zawodowe i personalne

Zarządzanie

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2250 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi