Biuro Osób Niepełnosprawnych - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej po otrzymaniu środków w ramach projektu pt.: „WSA łączy – program zwiększenia dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych podjęła rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

W ramach projektu zostało utworzone Biuro Osób Niepełnosprawnych w styczniu 2021 r., które kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych. Współpracuje z władzami Uczelni na rzecz zwiększania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy.

Biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań w zakresie:

 • zmiany uregulowań prawnych
 • wsparcia finansowego (stypendia dla osób niepełnosprawnych)
 • pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych
 • likwidowania barier architektonicznych
 • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi
 • zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów

Dyżury Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Administracji Filia w Stalowej Woli

 • 10.01.2024-12.01.2024
 • 24.01.2024-26.01.2024
 • 08.02.2024-10.02.2024
 • 21.02.2024-23.02.2024
 • 07.03.2024-09.03.2024
 • 20.03.2024-22.03.2024
 • 10.04.2024-12.04.2024
 • 23.04.2024-25.04.2024
 • 08.05.2024-10.05.2024
 • 22.05.2024-24.05.2024
 • 04.06.2024-06.06.2024
 • 20.06.2024-22.06.2024
 • 04.07.2024-06.07.2024
 • 17.07.2024-19.07.2024
 • 07.08.2024-09.08.2024
 • 29.08.2024-31.08.2024
 • 04.09-2024-06.09.2024
 • 26.09.2024-28.09.2024
 • 10.10.2024-12.10.2024
 • 24.10.2024-26.10.2024
 • 06.11.2024-08.11.2024
 • 20.11.2024-22.11.2024
 • 04.12.2024-06.12.2024
 • 18.12.2024-20.12.2024

 

Kontakt

wsa stalowa wola przerwa 1

Adres:
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Filia w Stalowej Woli
ul. Wojska Polskiego 4A
37-450 Stalowa Wola

E-MAIL:
bon@wsa.bielsko.pl
TELEFON:
15 819 40 06

GODZINY PRACY:
Poniedziałek – Piątek. 8:00 – 17:00