Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Władze Uczelni

Władze Wyższej Szkoły Administracji

dr Antoni Osierda, prof. WSA

Rektor Wyższej Szkoły Administracji

mgr Damian Kiszka

Kanclerz Wyższej Szkoły Administracji

dr Lucyna Skorecka, prof. WSA

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

mgr Maria Łukasik

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – Wyższa Szkoła Administracji Filia w Stalowej Woli