Oferta edukacyjna – studia II stopnia – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Oferta edukacyjna – studia II stopnia

Administracja

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 1950,- zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
Koszt studiów: 2050,- zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
 

 

Pedagogika

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 1950,- zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
Koszt studiów: 2150,- zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Specjalności:

 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Terapia zajęciowa i arteterapia