Oferta edukacyjna – studia II stopnia - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Oferta edukacyjna – studia II stopnia

Administracja

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2500,- zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
Koszt studiów: 2600,- zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
 

 

Pedagogika

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2500,- zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
Koszt studiów: 2600,- zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Specjalności:

 • Pedagogika starzenia się (geragogika) z językiem niemieckim
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii SI w placówce oświatowej