Ogólnopolską Konferencję Naukową„Rodzina współczesna – dylematy i kontrowersje” - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Rodzina współczesna – dylematy i kontrowersje”

wsa stalowa wola

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
Wydział Nauk Społecznych
serdecznie zaprasza na

 Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Rodzina współczesna- dylematy i kontrowersje”,
która odbędzie się
w Stalowej Woli dniu  10 czerwca 2022r.

 

Rodzinę we współczesnym świecie dotykają różnorodne problemy, wyzwania, dylematy i kontrowersje. Dlatego niezwykle ważne jest pochylenie się nad wizerunkiem rodziny. Trudności rodziny są zauważalne we wszystkich obszarach życia. Rozważania o rodzinie podczas konferencji pozwolą na spojrzenie na rodzinę z  perspektywy różnych obszarów badawczych. Merytoryczna formuła konferencji obejmie tematykę z zakresu pedagogiki, administracji, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Zaproponowane przez państwa tematy powinny mieć związek z wymienionymi dziedzinami nauki.

Merytoryczna formuła konferencji obejmuje następującą tematykę:

  1. Problemy i wyzwania współczesnej rodziny
  2. Istota pomocy i wsparcia dla rodziny
  3. Rodzina w prawie polskim i jej bezpieczeństwo

Do udziału w konferencji zapraszamy – pracowników naukowych, doktorantów, studentów kierunków pedagogika, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogów, psychologów, prawników, samorządowców, praktyków i inne zainteresowane osoby.

Zgłoszenie prelegentów do udziału w konferencji należy przesłać do 20.05.2022r. na wypełnionym formularzu (do pobrania).

Formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konferencja2022@wsa.stalowa-wola.pl
lub   pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli
Al. Jana  Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola  /z dopiskiem Konferencja/

Informacje ogólne:

  • Czas wystąpienia 15 min
  • Konferencja jest bezpłatna
  • Konferencja odbędzie się stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji związanej z COVID-19
  • Po konferencji zostaną wydane Zeszyty Naukowe WSA w Bielsku Białej. Dlatego też prosimy o terminowe przygotowanie referatu do 10 czerwca 2022r. Po tym terminie teksty nie będą przyjmowane (w załączeniu wymogi artykułów do Zeszytów naukowych WSA w Bielsku Białej).
wsa stalowa wola