Oferta dla osób niepełnosprawnych - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Oferta dla osób niepełnosprawnych

Oferta dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej jest otwarta i przyjazna w stosunku do osób z niepełnosprawnością, więc wybierając kierunek na naszej uczelni możesz mieć pewność, że będziesz pełnoprawnym  uczniem szkoły wyższej i członkiem społeczności akademickiej.

Uczelnia zapewnia bardzo korzystne warunki studiowania na które składają się:

  • wysokie stypendia w postaci np. stypendium dla osób niepełnosprawnych czy zapomogi,
  • przyjazna i otwarta kadra naukowa na potrzeby studentów z niepełnosprawnością,
  • tok studiów przystosowany do indywidualnych potrzeb,
  • możliwość działalności w samorządzie studenckim i kołach naukowych, a także uczestniczenia w praktykach studenckich.

Pomimo, tego, że na studiach uzyskasz wsparcie, wymagania merytoryczne będą takie same jak dla wszystkich studentów. Dotyczy to również zakwalifikowania się na studia. Przy przyjęciu wszyscy kandydaci podlegają takim samym wymogom rekrutacyjnym.

Pozyskane przez Uczelnię dofinansowanie przewiduje kompleksowe wsparcie w likwidacji barier. Dzięki pozyskanym środkom zapewniamy dostęp do kształcenia na poziomie studiów wyższych osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jesteśmy przekonani, że wykształcenie naszych absolwentów umożliwi im w przyszłości aktywny i pełnowartościowy udział w życiu społecznym i zawodowym.

Informacje o możliwości sfinansowania studiów można również uzyskać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Biuro Osób Niepełnosprawnych:
Pon. – Pt.: 8.00 -16.00

Adres: ul. Wojska Polskiego 4A
37-450 Stalowa Wola

E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl
Tel.: +48 15 819 40 06 lub
+48 666 657 020

wsa stalowa wola przerwa 1

Dlaczego warto studiować u nas?

Wysokie stypendia

Wartość stypendium:
niepełnosprawność w stopniu lekkim > 800 zł
niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym >1000 zł
niepełnosprawność w stopniu znacznym >1400 zł

wsa stalowa wola przerwa 1

Kierunki studiów dla osób niepełnosprawnych:

WSA łączy – program zwiększenia dostępności Wyższej Szkoły Administracji

W 2020 roku Wyższa Szkoła Administracji została laureatem konkursu NCBR i otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup 3 specjalistycznych platform do nauki w tym bardzo nowoczesnej platformy do nauki języków obcych oraz na modernizację infrastruktury. Zakupimy nowoczesne laptopy, projektory oraz środki wspomagające proces kształcenia, które będą przeznaczone dla studentów.

Rozwiń skrzydła – kliknij i odkryj więcej możliwości