Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Kierunek: PEDAGOGIKA
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 10 semestrów
Opłaty za studia: 2500 zł/semestr

Pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością, ponieważ ma swoje źródła w filozofii, psychologii, socjologii i w wielu innych dziedzinach nauk humanistycznych. Dlatego też student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy i chętny do poszerzania swoich horyzontów. Jest to bardzo wymagająca dyscyplina nauk przede wszystkim dla osób, które rozumieją potrzebę konieczności doskonalenia się przez całe życie.

Pedagogika obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los oraz w zakresie opieki nad osobami starszymi. Studia pedagogiczne kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Jednolite studia magisterskie “Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” oferują gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla przyszłych nauczycieli pragnących specjalizować się w edukacji najmłodszych. Ten zintegrowany program edukacyjny został zaprojektowany, aby zbudować silne fundamenty, które pozwolą studentom rozwinąć się w kompetentnych i empatycznych edukatorów.

W trakcie trwania studiów, uczestnicy zaznajomią się z szerokim spektrum zagadnień obejmujących zarówno teorie pedagogiczne, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w przedszkolu i wczesnej edukacji szkolnej. Program studiów skonstruowany jest w sposób umożliwiający kompleksowe zrozumienie potrzeb edukacyjnych dzieci w młodym wieku oraz strategii skutecznego nauczania i wsparcia ich rozwoju.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Podczas nauki studenci przejdą przez kompletny cykl edukacyjny z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zgodnie z regulaminem, studenci mają możliwość dostosowania indywidualnej ścieżki nauczania oraz zaliczenia niektórych przedmiotów zdobytych w trakcie wcześniejszej edukacji. Przyjmując i zaliczając wybrane elementy z programu jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci mogą uzyskać pełne kwalifikacje nauczycielskie w krótszym czasie niż tradycyjne 5 lat.

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • Title
  • Title
wsa stalowa wola przerwa 1

Wykładowcy

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach