Pomoc materialna – rektorskie – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Pomoc materialna – rektorskie

Pomoc materialna dla studentów

Stypendium rektora przyznawane jest na cały rok akademicki.

O to stypendium można ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów licencjackich! Otrzyma je student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wymagana średnia ocen w roku akademickim 2020/2021 wynosiła 4,75).

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora (składany przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie),
  2. Osoby, spoza Uczelni – Wniosek o przyznanie stypendium rektora (składany przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie) oraz zaświadczenie z poprzedniej Uczelni o średniej uzyskanej za poprzedni rok akademicki.

Wartość stypendium:
od 400,- zł do 700,- zł (miesięcznie)

kwoty mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków oraz wysokości średniej za poprzedni rok akademicki

Obsługa finansowa stypendiów:
Pon. – Pt.: 8.00 -17.00

Adres: aleje Jana Pawła II 25a
(budynek Mostostalu)
37-450 Stalowa Wola

E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

Termin składania wniosków:
10-31.10.2021 r.

Tel.: +48 15 819 40 06 lub
+48 666 657 020

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2021/2022 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

 

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania:

Powiększ czcionkę