Pomoc materialna - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów

Stypendium socjalne przyznawane jest na każdy semestr.

Może o niego ubiegać się student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu.

Maksymalna kwota dochodu netto na jednego członka rodziny – 1294,40 zł

Wniosek oraz wymagane oświadczenia/załączniki do stypendium należy złożyć na profilu Studenta w nDziekanacie, natomiast po akceptacji poprawności złożyć osobiście w Dziekanacie.

Wartość stypendium w roku akademickim 2023/2024 (miesięcznie):
I próg,- 1800zł 
II próg, – 1500zł
III próg,- 1200zł

Kwoty mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków.

Obsługa finansowa stypendiów:

Środa, Czwartek: 13:00-16:00
Piątek: 08:00 – 12:00

Plac Marcina Lutra 7
pok. nr 23f (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała

E-mail: finanse@wsa.bielsko.pl

 

Termin składania wniosków w sem. zimowym: 10-31.10.2023 r.

 

Tel: 33 815 11 07 wew. 3

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2023/2024 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania: