Pomoc materialna – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów

Stypendium socjalne przyznawane jest na każdy semestr.

Może o niego ubiegać się student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu.

Maksymalna kwota dochodu netto na jednego członka rodziny – 1051,70 zł

Wniosek należy złożyć na profilu Studenta, natomiast wymagane oświadczenia/ załączniki do stypendium składamy osobiście w Dziekanacie.

Wartość stypendium w roku akademickim 2020/2021 (miesięcznie):
I próg 1000,- zł 
II próg 800, – zł
III próg 600,- zł

Kwoty mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków.

Obsługa finansowa stypendiów:
Pon. – Pt.: 8.00 -17.00

Adres: aleje Jana Pawła II 25a
(budynek Mostostalu)
37-450 Stalowa Wola

E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl

 

Termin składania wniosków w sem. zimowym: 10-31.10.2021 r.
Termin składania wniosków w sem. letnim: 1-31.03.2022 r.

Tel.: +48 15 819 40 06 lub
+48 666 657 020

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2021/2022 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania: