Pomoc materialna – dla osób niepełnosprawnych - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pomoc materialna – dla osób niepełnosprawnych

Pomoc materialna dla studentów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki. 

Nie ma tu znaczenia wysokość dochodu, bowiem kwota stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega.

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie uzupełniony wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (składany przez konto Studenta na Wirtualnym Dziekanacie).
  2. Orzeczenie:
    • o niepełnosprawności,
    • o stopniu niepełnosprawności,
    • o zaliczeniu do grupy inwalidów,
    • lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub częściowej niezdolności do pracy

Wartość stypendium w roku akademickim 2023/2024 (miesięcznie):
Stopień znaczny,- 1800zł
Stopień umiarkowany,- 1500zł
Stopień lekki,- 1200zł

Kwoty mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków.

 

Obsługa finansowa stypendiów:

Środa, Czwartek: 13:00-16:00
Piątek: 08:00 – 12:00

Plac Marcina Lutra 7
pok. nr 23f (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała

E-mail: finanse@wsa.bielsko.pl

Termin składania wniosków: 10.10-31.10.2023 r.

Tel.: tel. 33 815 11 07 wew. 3

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2023/2024 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania: