Opłaty za studia - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Opłaty za studia

Opłaty za studia

wsa stalowa wola przerwa 1

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów I stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.500,- zł (2.250,- zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.600,- zł (10 x 460,- zł)

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów II stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.500,-zł (2.250,- zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.600,- zł  (10 x 460,- zł)

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów I stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.500,- zł (2.250,- zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.600,- zł (10 x 460,- zł)

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów II stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.600,- zł (2.300,- zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.700,- zł  (10 x 470,- zł)

Czesne za rok akademicki dla studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wynosi:
– studia niestacjonarne – pierwsze 6 semestrów 2.250,- zł za semestr. Ostatnie 4 semestry 2.400,- zł za semestr.
Przy płatności na 10 rat: 2.350,- zł za semestr (za pierwsze 6 semestrów) i 2.500,- zł za semestr (ostatnie 4 semestry).

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów I stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.500,- zł (2.250,- zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.600,- zł (10 x 460,- zł)

Możliwe zniżki:

 • 60% zniżki przy zapisie na drugi kierunek studiów licencjackich
 • 30% zniżki na studia podyplomowe dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 4 semestrze studiów drugiego stopnia
 • 5% zniżki dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny
 • 50% zniżki czesnego za każdy drugi semestr nauki w roku akademickim w WSA dla każdej z osób, których członek rodziny (ojciec/matka/córka/syn/siostra/brat/żona/mąż) jest aktualnie studentem lub słuchaczem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli (należy okazać dokument potwierdzający pokrewieństwo podczas procesu rekrutacji).
 • Druga specjalność na kierunkach studiów I i II stopnia – (po uzyskaniu uprzedniej zgody Rektora) bezpłatnie.
 • Dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (studia licencjackie) – wpisowe zaliczamy na poczet czesnego za drugi semestr (podczas procesu rekrutacji należy okazać dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w jednostce samorządu terytorialnego).
 • Absolwenci studiów licencjackich Wyższej Szkoły Administracji rozpoczynający studia magisterskie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i wpisowej.

Promocje nie łączą się.

Możliwe zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych:

 • 20 % zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • 30% zniżki dla słuchaczy kierunków studiów podyplomowych, którzy równocześnie studiują w WSA na studiach II stopnia
 • 30% zniżki za każdy tańszy kierunek dla słuchaczy, którzy rozpoczęli więcej niż jeden kierunek jednocześnie
 • Jeżeli w uczelni studiuje więcej niż jedna osoba z rodziny (członek rodziny), czesne obniża się o 25% za semestr dla każdej osoby. Za członków rodziny uważa się małżonków, rodziców i rodzeństwo.
 • 5% zniżki dla studentów posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Jeżeli słuchaczowi przysługiwałyby zniżki z kilku tytułów, słuchacz może skorzystać tylko z jednej korzystniejszej zniżki.

Masz pytania?

Dział Finansowy
Pon. – Pt.: 9:00-17:00

Tel.: 15 819 40 06
E-mail: rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl