Zarządzanie – studia licencjackie - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Zarządzanie – studia licencjackie

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Jeżeli już w szkole mówiono o Tobie, że jesteś urodzonym przywódcą, a w trakcie pracy grupowej zawsze chętnie pełniłeś funkcję lidera – studia na kierunku ZARZĄDZANIE będą spełnieniem Twoich marzeń i ambicji.

To kierunek dla tych, którzy zawsze lepiej odnajdywali się w wydawaniu poleceń niż ich wykonywaniu, posiadają zmysł organizacyjny, potrafią efektywnie kierować zespołem, są kreatywni i chętnie podejmują nowe wyzwania. Czy ten opis pasuje właśnie do Ciebie?

Opis kierunku:

Specjaliści do spraw zarządzania, kierowania zespołem, koordynowania projektów są poszukiwani w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego czy gospodarczego ze względu na szerokie perspektywy zatrudnienia i interdyscyplinarny charakter studiów. Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym w charakterze osoby nadzorującej, odpowiedzialnej za kwestie organizacyjne, dowodzącej i administrującej w firmach, przedsiębiorstwach, urzędach, instytucjach. Absolwent kierunku Zarządzanie może znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdym sektorze gospodarki, nie musi się ograniczać do jednego rodzaju działalności, co stanowi duży atut zwłaszcza dla osób ambitnych, pracowitych, lubiących nowe wyzwania. Ogromną zaletą jest również fakt, iż studia przygotowują do pełnienia funkcji managerskich i sztabowych w firmach i instytucjach, ale także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, co w obecnych czasach jest niewątpliwie dużym komfortem, dającym perspektywę rozwoju zawodowego i wysokich zarobków.

Specjalności:

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie oraz trzy proponowane specjalności: zarządzanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie w administracji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi to klucz do sukcesu na współczesnym rynku pracy.

Studenci realizujący specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem poznają tajniki radzenia sobie z niezwykle skomplikowanym i złożonym procesem kierowania firmą w czasach dynamicznych zmian otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Specjalność ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysokiej klasy pracowników i managerów, których wiedza i doświadczenie, a także umiejętności praktyczne przyczynią się do efektywnej organizacji pracy na różnych szczeblach struktury przedsiębiorstwa, w tym przygotują również do wspinania się po szczeblach kariery. Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę na temat zarządzania produkcją i personelem, nauczy się diagnozować i rozwiązywać problemy, prowadzić negocjacje biznesowe, dokonywać analizy rynku finansów międzynarodowych. Są to umiejętności poszukiwane i cenione na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Z kolei studia na kierunku zarządzanie o specjalności zarządzanie w administracji umożliwią zdobycie aktualnej i rzetelnej wiedzy w zakresie marketingu w administracji publicznej, zarządzania finansami i projektami, a także nabycie cennych kompetencji miękkich – komunikacyjnych, negocjacyjnych, językowych. Interdyscyplinarny charakter tych studiów pozwala na zdobycie gruntownego i wszechstronnego wykształcenia z dwóch obszarów: w zakresie szeroko pojętego zarządzania i administracji. Absolwenci będą kompleksowo przygotowani zarówno do sprostania wymaganiom stawianym osobom na stanowiskach kierowniczych i managerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach prywatnych, jak i w administracji rządowej i samorządowej czy instytucjach Unii Europejskiej.

Trzecia specjalność – zarządzanie zasobami ludzkimi – umożliwi poznanie metod i technik zarządzania personelem pracowniczym, pozwoli trafnie zaprojektować, wdrażać i realizować strategie polityki personalnej oraz rozwijać systemy motywacyjne i rzetelnie oceniać pracowników. Umiejętność zarządzania ludźmi, w tym znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zarządzania i komunikacji społecznej oraz zdolność tworzenia i kierowania zespołem to umiejętności niezbędne niemal w każdym zawodzie i na każdym stanowisku pracy. Wybierając tę specjalność studenci kształtują i rozwijają zdolność współpracy, rozdzielania zadań i koordynowania projektów, pracy grupowej, na której opiera się w znacznej mierze funkcjonowanie większości firm i instytucji. Specjalność ta pozwala na poszukiwanie zatrudnienia praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, administracji czy usług.

Która z zaproponowanych specjalności odpowiada Ci najbardziej?

wsa stalowa wola przerwa 1

Zobacz specjalności

NA TYM KIERUNKU

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • w zależności od zainteresowań i preferencji studenta, a także wybranej specjalności, praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki, zarówno w przemyśle, jak i szeroko pojętych usługach, na stanowiskach zarządzających, koordynujących, kierowniczych, managerskich,
  • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
  • własna działalność gospodarcza!
wsa stalowa wola przerwa 1

Wykładowcy

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach