Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2500 zł/semestr

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!

Uważasz się za człowieka odpowiedzialnego? Lubisz pomagać innym, jesteś wrażliwy i empatyczny, a zarazem stanowczy i pewny siebie? WSA specjalnie dla Ciebie otwiera nowy kierunek studiów – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, na którym wykładowcy-praktycy chętnie podzielą się swoją wiedzą, ogromnym doświadczeniem oraz nauczą Cię, w jaki sposób profesjonalnie dbać o bezpieczeństwo osób, mienia, budynków czy usług. Jesteś zainteresowany ciekawymi studiami z atrakcyjną perspektywą zatrudnienia po ich ukończeniu? Jeżeli tak – zapraszamy do nas!

Opis kierunku:

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka, a niepewność i nastroje społeczne u progu XXI wieku sprawiają, że coraz częściej konieczne jest korzystanie z pomocy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Rosnące zagrożenie terrorystyczne, silne i nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne, niebezpieczeństwa grożące w cyberprzestrzeni, katastrofy komunikacyjne lub budowlane czy klęski ekologiczne budzą niepokój wśród obywateli. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowane kadry specjalistów mogą przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju, ale również Europy i świata. Jeżeli chcesz zasilić szeregi specjalistów ds. bezpieczeństwa – ten kierunek jest stworzony właśnie dla Ciebie.
Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. W trakcie studiów poznasz i pogłębisz swoją wiedzę w wielu dziedzinach. Nauczysz się, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i w chwilach zagrożenia. Czekają na Ciebie ciekawe, innowacyjne i zorientowane praktycznie przedmioty, takie jak m.in. metody i techniki operacyjne służb specjalnych, podstawy cyberbezpieczeństwa, zwalczanie przestępczości czy penitencjarystyka. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna, w tym aktywni zawodowo policjanci i specjaliści ds. bezpieczeństwa zadbają o to, aby w interesujący i przystępny sposób, z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik aktywizujących przekazać Ci wiedzę, ale przede wszystkim szereg praktycznych rad i wskazówek udzielanych na podstawie własnego, wieloletniego doświadczenia, o których nie przeczytasz w żadnym podręczniku akademickim. Jest to ogromny walor studiów zorientowanych praktycznie, będących domeną WSA.

Specjalności:

Studentom kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne proponujemy do wyboru jedną z pięciu atrakcyjnych specjalności: kryminalistyka i kryminologia, formacje policyjne, ochrona osób i mienia, cyberbezpieczeństwo lub zarządzanie kryzysowe. W dobie pandemii i kryzysu gospodarczego służby mundurowe przeżywają swój renesans ze względu na stabilność zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa są poszukiwani w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego czy gospodarczego ze względu na szerokie perspektywy zatrudnienia. Uzyskane w toku kształcenia kompetencje i zdobyte doświadczenie pozwolą naszym absolwentom planować i koordynować operacje mające na celu podtrzymywanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu, województwa, a także kraju, planować działania prewencyjne wykorzystywane w działalności wojska, policji, straży granicznej czy w urzędach celnych oraz przeciwstawiać się zagrożeniom o charakterze przestępczym, terrorystycznym, cybernetycznym.

wsa stalowa wola przerwa 1

Zobacz specjalności

NA TYM KIERUNKU

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • w służbach mundurowych, takich jak wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, straż ochrony kolei, inspekcja transportu drogowego i in.,
  • w wyspecjalizowanych jednostkach stojących na straży szeroko pojętego bezpieczeństwa (ABW, CBA, CBŚ, SOP),
  • w administracji publicznej i prywatnej, w charakterze osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony,
  • w sztabach zarządzania kryzysowego lub działach bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych (np. gmin czy powiatów),
  • w organizacjach pozarządowych zajmujących się w sposób profesjonalny bezpieczeństwem społecznym, ekologicznym, ochroną praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwem transportu czy zapobieganiem przestępczości,
  • w firmach zajmujących się w sposób profesjonalny ochroną osób i mienia,
  • w agencjach detektywistycznych i innych firmach oraz instytucjach w jakikolwiek sposób związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
wsa stalowa wola przerwa 1

Wykładowcy

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach