Promocja służby wojskowej - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Promocja służby wojskowej

Promocja służby wojskowej

Dnia 2 grudnia 2023 roku odbyło się fascynujące spotkanie studentów z Majorem Krzysztofem Jasińskim, szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku. Głównym tematem spotkania była promocja służby wojskowej oraz przybliżenie specyfiki pracy żołnierza zawodowego. Major Jasiński omawiał zarówno zalety, jak i wady wykonywania tego zawodu. Dodatkowo, zaproponował studentom możliwość odbycia praktyki zawodowej w dziale administracyjnym WKU w Nisku. Studenci wykazali duże zainteresowanie tematem podjęcia służby wojskowej, aktywnie zadając pytania, na które Pan Major chętnie udzielał odpowiedzi.

#SłużbaWojskowa #SpotkanieStudenckie #KarieraWojskowa