Ogólnopolska Konferencja poświęcona tematowi „Społeczne, pedagogiczne i etyczne uwarunkowania środowisk życia człowieka potrzebą współczesności. Zagrożenia – Nauka i Prawo – Praktyka” - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Ogólnopolska Konferencja poświęcona tematowi „Społeczne, pedagogiczne i etyczne uwarunkowania środowisk życia człowieka potrzebą współczesności. Zagrożenia – Nauka i Prawo – Praktyka”

Ogólnopolska Konferencja poświęcona tematowi „Społeczne, pedagogiczne i etyczne uwarunkowania środowisk życia człowieka potrzebą współczesności. Zagrożenia – Nauka i Prawo – Praktyka”
Dnia 18 listopada w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona tematowi „Społeczne, pedagogiczne i etyczne uwarunkowania środowisk życia człowieka potrzebą współczesności. Zagrożenia – Nauka i Prawo – Praktyka”. Celem wydarzenia było przeprowadzenie diagnostyki obecnej sytuacji edukacji akademickiej o profilu praktycznym, uwzględniając społeczne, pedagogiczne, etyczne zapotrzebowania rynku pracy, zdrowego stylu życia i ekologicznego spojrzenia na problemy społeczno-edukacyjne.
 
Konferencja miała charakter hybrydowy, składający się z trzech paneli różnotematycznych. Dlatego nie tylko wzbogaciła uczestników o nowe spojrzenie na nurtujące problemy społeczne i edukacyjne, ale również dostarczyła nowej wiedzy.
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Bielsko-Biała, Pan Jarosław Klimaszewski.
Konferencję otworzył wykładem profesor dr hab. Wojciech Świątkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który poruszył temat „Człowiek w świecie aksjologicznej 'wichrowatości.”
 
Gościem specjalnym konferencji była Pani mgr Katarzyna Kordas, Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Energii z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, która zaprezentowała „Efekty klimatyczno-energetycznej strategii miasta Bielsko-Biała.”
 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za ich aktywny udział oraz zaangażowanie w tematykę prezentowanych zagadnień. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę dr hab. Jadwigi Uchyła-Zroski, prof. WSA, która była głównym organizatorem konferencji.
 
Mamy nadzieję, że owocne dyskusje i prezentowane treści staną się inspiracją do dalszych działań i rozważań w obszarze edukacji, nauki oraz praktyki społeczno-edukacyjnej. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną refleksję nad kwestiami istotnymi dla rozwoju naszego społeczeństwa.