Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję WSA - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję WSA

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję WSA

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej  Wydział Nauk Społecznych  serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji z obecnością gości zagranicznych, nt.

Społeczne, pedagogiczne i etyczne uwarunkowania środowisk życia człowieka potrzebą współczesności.
Zagrożenia – Nauka i Prawo – Praktyka   

Konferencja, odbędzie się w Bielsku-Białej dnia 18 listopada 2023 roku ma charakter interdyscyplinarny, naukowo-praktyczny, hybrydowy.

Celem konferencji jest diagnoza obecnej sytuacji edukacji akademickiej o profilu praktycznym w świetle społecznych i pedagogicznych, etycznych  zapotrzebowań rynku pracy, zdrowego stylu życia i ekologicznego spojrzenia na nurtujące problemy społeczno-edukacyjne.

Spotkanie konferencyjne ma charakter stacjonarny i zdalny w zespołach tematycznychBędzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, dyskursu naukowego i praktycznego jej uczestników, może też stanowić źródło nowej wiedzy.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli akademickich, badaczy i innowatorów, nauczycieli różnych  poziomów nauczania szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, pedagogicznej, prawnej i etycznej, a także pracowników samorządów terytorialnych i związanych z działalnością na rzecz organizacji pozarządowych. Miło nam będzie gościć studentów i osoby zainteresowane problematyką konferencji.