“WSA-łączy” – kurs języka migowego - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

“WSA-łączy” – kurs języka migowego

“WSA-łączy” – kurs języka migowego
“WSA-łączy” – kurs języka migowego
“WSA-łączy” – kurs języka migowego
“WSA-łączy” – kurs języka migowego
“WSA-łączy” – kurs języka migowego

Nauka jest dla wszystkich! Właśnie dlatego w ramach projektu “WSA-łączy” w ostatnich miesiącach odbył się kurs polskiego języka migowego PJM w wymiarze 80 godzin dla kadry naukowej i administracyjnej uczelni ???? Dzięki szkoleniu nasz zespół może komunikować się bez ograniczeń z osobami głuchoniemymi.

Ponadto pracownicy Wyższej Szkoły Administracji brali również udział w następujących szkoleniach:
???? Obsługa Klienta z niepełnosprawnością – obsługa bez barier
???? Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami
???? Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia

W Wyższej Szkole Administracji osoby z dysfunkcjami lub niepełnosprawnościami są i będą wspierane przez studentów oraz pracowników Uczelni.

#WSAłączy #kursjęzykamigowego #kursmigowego #migamy #PJM #uczelniabezbarier #student #studentka #StalowaWola #WSA #WyższaSzkołaAdministracji #różnicesąpiękne