Terapia pedagogiczna z rewalidacją - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Terapia pedagogiczna z rewalidacją

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Terapia pedagogiczna z rewalidacją
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2300,- zł/semestr

*Wymagane przygotowanie pedagogiczne lub możliwość uzupełnienia przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela”.

 

Studia II stopnia z zakresu terapii pedagogicznej z rewalidacją skierowane są do osób, których zainteresowania edukacyjne i zawodowe skupiają się wokół problematyki zaburzeń rozwojowych oraz pracy z dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia w procesie edukacyjno-terapeutycznym.

Studia te mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami, zaburzeniami, chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dysfunkcjami narządu ruchu czy ze szczególnymi uzdolnieniami. Program studiów pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i kluczowych umiejętności z obszaru terapii pedagogicznej oraz rewalidacji, zawiera wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej i klinicznej czy diagnozy psychopedagogicznej. Celem kształcenia jest wyposażenie przyszłych terapeutów w kompetencje niezbędne do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił sprawnie i efektywnie zorganizować pracę z uczniem z trudnościami, a także z uczniem zdolnym. W trakcie kształcenia duży nacisk kładziony jest na powiązanie teorii z praktyką oraz zaznajomienie studentów z nowoczesnymi formami wsparcia oraz zróżnicowanymi metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach