Doradztwo zawodowe i personalne - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Doradztwo zawodowe i personalne

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2300,- zł/semestr

Program studiów II stopnia na specjalności doradztwo zawodowe i personalne obejmuje szeroką wiedzę merytoryczną oraz metodyczną dotyczącą pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów pracy, kwalifikacji zawodowych, komunikacji, motywowania, coachingu czy zasad prowadzenia mediacji i negocjacji. Zajęcia praktyczne, warsztaty i ćwiczenia pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do świadczenia profesjonalnych usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do określania predyspozycji i preferencji zawodowych, wskazywania wad i zalet w kontekście możliwego zatrudnienia, przeprowadzania procesu rekrutacji pracowników oraz planowania kariery zawodowej.

Absolwenci tej specjalności będą potrafili dokonać profesjonalnej analizy rynku pracy ze wskazaniem możliwości i kierunków jego rozwoju. Posiądą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej działalności zajmującej się doradztwem i rozwojem przedsiębiorczości. Absolwent może również podjąć pracę do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie (konieczne przygotowanie pedagogiczne) lub w instytucjach rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery, w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy) czy innych prywatnych i publicznych placówkach trudniących się szeroko pojętą aktywizacją zawodową.

 

 

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach