Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr
Zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwi poznanie metod i technik zarządzania personelem pracowniczym, pozwoli trafnie zaprojektować, wdrażać i realizować strategie polityki personalnej oraz rozwijać systemy motywacyjne i rzetelnie oceniać pracowników. Umiejętność zarządzania ludźmi, w tym znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zarządzania i komunikacji społecznej oraz zdolność tworzenia i kierowania zespołem to umiejętności niezbędne niemal w każdym zawodzie i na każdym stanowisku pracy. Wybierając tę specjalność studenci kształtują i rozwijają zdolność współpracy, rozdzielania zadań i koordynowania projektów, pracy grupowej, na której opiera się w znacznej mierze funkcjonowanie większości firm i instytucji. Specjalność ta pozwala na poszukiwanie zatrudnienia praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, administracji czy usług.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach