Zarządzanie w przedsiębiorstwie - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalność: Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr
Studenci realizujący specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem poznają tajniki radzenia sobie z niezwykle skomplikowanym i złożonym procesem kierowania firmą w czasach dynamicznych zmian otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Specjalność ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysokiej klasy pracowników i managerów, których wiedza i doświadczenie, a także umiejętności praktyczne przyczynią się do efektywnej organizacji pracy na różnych szczeblach struktury przedsiębiorstwa, w tym przygotują również do wspinania się po szczeblach kariery. Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę na temat zarządzania produkcją i personelem, nauczy się diagnozować i rozwiązywać problemy, prowadzić negocjacje biznesowe, dokonywać analizy rynku finansów międzynarodowych. Są to umiejętności poszukiwane i cenione na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach