Zarządzanie w administracji - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Zarządzanie w administracji

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalność: Zarządzanie w administracji
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr
Zarządzanie w administracji to specjalność dla osób, które pragną zdobyć szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju i na świecie oraz będą chciały wykorzystać ją w codziennej pracy urzędnika państwowego różnych szczebli. Studenci tej specjalności nabędą umiejętności niezbędne w wykonywaniu funkcji zarządzających oraz praktyczne zdolności wymagane od pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej. Poznają tajniki strategicznego i efektywnego zarządzania finansami, projektami oraz zasobami ludzkimi. Absolwent specjalności zarządzanie w administracji zyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne cenione przez potencjalnych pracodawców, takie jak m.in.: umiejętność analizy złożonych problemów decyzyjnych, prowadzenia dialogu z partnerami społecznymi, negocjowania, rozwiązywania konfliktów, stosowania regulacji prawnych oraz realizacji inwestycji i zarządzania finansami. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji różnego szczebla, a także w instytucjach i firmach komercyjnych, poszukujących specjalistów z zakresu procedur, przepisów prawnych, tworzenia i racjonalizowania procesów administracyjnych i zarządczych występujących w niemal każdej instytucji.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach