Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Program proponowanej specjalności obejmuje wiedzę ogólną z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną dotyczącą edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do korelacji pomiędzy przekazywanymi treściami oraz integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy naszych studentów planowania i podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych i stymulujących w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz efektywnego poszukiwania sposobów rozwiązywania pojawiających się trudności.

Absolwenci nabywają kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów podyplomowych dających uprawnienia pedagogiczne, absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach