Cyberbezpieczeństwo - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Cyberbezpieczeństwo

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

To specjalność będąca odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, gwarantująca zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Wraz z rozwojem tego medium pojawiły się jednak nowe, nieznane wcześniej zagrożenia, a ich zwalczanie wymaga interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa sieci czy ochrony danych osobowych. Absolwent tej specjalności sprosta wymaganiom stawianym specjalistom w zakresie gromadzenia, przetwarzania, analizy i ochrony danych, co daje możliwość pracy m.in. w służbach mundurowych, firmach informatycznych czy w ramach własnej działalności gospodarczej. Będzie potrafił projektować rozwiązania zabezpieczające sieci teleinformatyczne, zarządzać systemami operacyjnymi, pozna zasady działania podstawowych narzędzi kryptograficznych oraz obowiązujące regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i proponowana specjalność gwarantują zdobycie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach