dr Tomasz Szankin - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Tomasz Szankin

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej związany od 2012 roku. Jako funkcjonariusz Policji pełnił służbę w Komendzie Głównej Policji, w której zajmował stanowiska kierownicze. Pełnił funkcję pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw kontaktów ze związkami zawodowymi oraz przedstawiciela Komendanta Głównego Policji w Radzie Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i w Konwencie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pełnił funkcję Krajowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Policji. Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w której zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania. W działalności naukowej i pracy dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami zarządzania organizacją w administracji publicznej z uwzględnieniem systemu administrowania bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, zarządzania zasobami ludzkimi w służbach mundurowych, zarządzania jakością oraz zintegrowanych systemów zarządzania w urzędach. Autor wielu publikacji naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa wewnętrznego.