mgr Anna Łaska - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

mgr Anna Łaska

Psycholog, doradca zawodowy oraz terapeuta pedagogiczny. Specjalista ds. edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Szkoleniowiec z zakresu kompetencji miękkich w wielu projektach. Posiada doświadczenie w pracy w różnych placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domu dziecka oraz zakładzie karnym. Zajmuje się terapią i pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami i trudnościami. Szczególnym obszarem pracy jest terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń min: Biofeedback, kurs podstawowy Hallwik, Trening Umiejętności Społecznych, Racjonalna Terapia Zachowań, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Mediator oświatowy, Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I i III, Program Wzmacnia Rodzin. Prowadzi prezdmioty z zakresu psychologii i psychoterapii.