dr Monika Kapuścińska - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Monika Kapuścińska

dr-Monika-Kapuścińska

Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ideologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania pracy wychowawczej szkół podstawowych na terenie Stalowej Woli w latach 1945-1989”. Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta zajęciowy w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Jest autorką artykułów ukierunkowanych głównie na problematykę społeczną oraz oświatową zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom dotyczącym nauk społecznych, zwłaszcza pedagogiki. Absolwentka Medycznej Szkoły Policealnej na kierunku terapeuta zajęciowy oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji oraz Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi (filia w Jaśle). Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, terapii zajęciowej, a także historii szkolnictwa i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem aspektu lokalnego. Prowadzi zajęcia z m.in. przedmiotów: Pedagogika ogólna, Współczesne kierunki pedagogiki, Peudotologia oraz przedmioty, których tematyka koncentruje się wokół terapii zajęciowej.