dr hab. Marian Małecki, prof. UJ - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr hab. Marian Małecki, prof. UJ

Specjalista w dziedzinie nauk humanistycznych z zakresu prawa i administracji oraz historii państwa i prawa , wykładowca w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Odznaczony Krzyżem Związku Sybiraków oraz odznaką honorową „Syna pułku”; laureat „Przeglądu Wschodniego” za najlepszą książkę roku 2016, dwukrotnie wybrany przez studentów na najlepszego wykładowcę na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Autor ponad 20 publikacji samodzielnych (książkowych) i ponad 110 artykułów oraz rozdziałów w pracach naukowych i popularyzatorskich z dziedziny historii, historii państwa i prawa, ustroju i prawa dogmatycznego, a także współautor 12-tomowej Encyklopedii Powszechnej. Swoje zainteresowania historyczne skupia wokół problematyki wypraw krzyżowych, regionalnej Śląska i Galicji, II wojny światowej, a także archeologii prawa. Członek kilku organizacji i stowarzyszeń krajowych oraz zagranicznych z zakresu prawa, historii, historii ustroju, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych z zakresu tychże dziedzin.