Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych – „Compliance w organizacji” - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych – „Compliance w organizacji”

Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych – „Compliance w organizacji”

„Compliance w organizacji” – studia podyplomowe.  

Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych, który jest odpowiedzią na niedaleką przyszłość i szansą na zdobycie nowego zawodu.

Od października 2021 r. trwają intensywne prace legislacyjne dotyczące wdrożenia polskich przepisów mających na celu zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym na ruszenia w miejscu pracy. Należy dodać, że projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”.

Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. W dyrektywie 2019/1937 ustanawia się zasady i procedury dotyczące ochrony „sygnalistów”, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w kontekście związanym z pracą na temat naruszeń prawa UE.

Podmioty reprezentujące sektor państwowy oraz prywatny zatrudniający minimum 50 osób będą zobligowane do wdrożenia w swoich organizacjach nowe przepisy i ustanowienia na ich podstawie nowych, wewnętrznych procedur, za których brak będzie musiał się liczyć z sankcjami zawartymi w projekcie ustawy.

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty edukacyjnej, dzięki której zostaną wyjaśnione elementarne m.in. zasady Compliance, zasady ochrony sygnalistów, kwestie dotyczące Compliance Officera w zakładzie pracy.

Studia będą realizowane we współpracy z ekspertami z Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW), dzięki czemu będziesz mógł zdobyć praktyczną wiedzę bezpośrednio od specjalistów z branży.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym otrzymasz:

✅ Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z tytułem Compliance Officer,

✅ Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW,

✅ Możliwość otrzymania bezterminowego wsparcia merytorycznego ze strony Rady Programowej PIKW, jeżeli posiadasz aktywne konto na Krajowej Liście PIKW.

Nie przegap szansy na zdobycie nowych umiejętności i przygotowania się do przyszłości!

Zapisz się na nasze studia podyplomowe już teraz!