ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ

Факультетська комісія в справах Якості Навчання

 

Склад Комісії Факультету у справах Якості Освіти в навчальному році 2021/2022:

Голова:

Др. Катажина Пражмовська-Бартошек

Учасники:

Др. Гражина Пелевіч

Др. Анджеліка Бонк

 

Оновлений Закон про Вищу Освіту і Науку покладає на Університети обов’язок підвищення якості навчання шляхом вдосконалення методів осучаснення програми навчання з метою достосування їх до змінюючих потреб на ринку праці. Внутрішнє запевнення якості є загально вписане до місії системи вищої освіти і науки, яка згідно з згідно зі статутом, має здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність найвищої якості, формування громадської позиції, а також участь в суспільному розвитку і створенні інноваційної економіки.

Вища Школа Адміністрування в Бельську-Бялій Філія в Сталовій Волі навчаючи спеціалістів в галузі адміністрування, педагогіки, управління і нац. безпеки виходить напроти очікуванням потенційних роботодавців. Як практичний Університет постійно прагне підвищити якість навчання, пов’язання теорії і практики, підвищення рівня науково-дидактичного персоналу також співпрацю з зовнішніми зацікавленими сторонами.

З метою спостереження рівня освіти яка надається на різних напрямах, Університет здійснює наступні заходи:

Оцінювання лекцій та викладацького складу

 

Мета досліду:

З ціллю підвищення якості освіти у Вищій Школі Адміністрування Філія в Сталевій Волі систематично проводить слідкування якості проводених заннять у Вузі ,також науково-дидактичних працівників. Це дозволяє на краще управління пропозицією викладання у Вузі, дізнатись сильну та слабку сторону процесу викладання, а також втілення рішень які мають на меті покращення якості освіти та підвищення рівня підготовки кадрів.

Спосіб досліду:

1.a) оцінювання занять – перевірка – в рамах підвищення якості освіти проведення занять науково- дидактичними працівниками Університету підлягають процесові перевірки, після якого видається протокол перевірки;

2.b) оцінювання студентами науково-дидактичних кадрів – всі студенти WSA Філія в Сталевій Волі можуть брати участь в досліді в оцінюванні науково-дидактичних працівників за допомогою виповнення відповідної анкети в електронній чи звичайній формі. Кожний студент може сформулювати особстий коментар щодо оцінюваного курсу. Опитування здійснюється з повагою правил конфіденційності відповіді і добровільності участі в опитуванні.

3.c) Самооцінка персоналу – кожен член науково-педагогічного персоналу повинен подавати звіт про виконання своїх курсів і, один раз на рік, звіт про дії, вжиті для підвищення власної кваліфікації відповідно до статутної необхідності безперервного розвитку персоналу.

Ефекти досліду:

Оцінювання студентами становить важливий елемент підвищення якості роботи Університету, також оцінювання науково-педагогічного персоналу. У свою чергу, самооцінка є важливим елементом особистого розвитку. Звіти про отримані результати дозволяють керівництву університету контролювати рівень викладання та здійснювати відповідний відбір науково-педагогічних кадрів.

ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ВИКЛАДАЧІВ

ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2021/2022

З метою вдосконалення якості освіти в Вищій Школі Адміністрування Філія в Сталевій Волі регулярно проводить оцінбвання академічних викладчів. Студенти мають можливість висловити свою думку щодо організації занять, доступності викладача та його ставлення до студентів. Загальні результати, отримані у другому семестрі опитування, представлені нижче.

 

Адміністрування, Внутрішня Безпека, Управління

Після підсумків зібраних опитувань студентами Вищої Школи Адміністрації в Бельську-Бялій, Філія в Сталевій Волі належить ствердити, що студенти високо оцінили роботу академічних викладачів, а результати опитування належить визнати за задовілні.

В процесі опитування студенти загалом виставили всім анкетованим академічним вчителям, за всіма критеріями на рівні:

5 – 2.234 балів

4 – 189 балів

3 – 109 балів

2 – 67 балів

1 – 34 балів

Що у процентному співвідношенні сягає

5 – 84,85 %,

4 – 7,18 %,

3 – 4,14 %,

2- 2,54 %,

1- 1,29 %.

 

На підставі вищевсказаних результатів належить ствердити, що студенти оцінили, що студенти оцінили роботу викладачів дуже високо та високо і задовільно щодо організації занять, комунікабельності, активізації студентів, пунктуальності, доступності, встановлення критеріїв оцінювання, ставлення до студентів – 96,17%. Лише в поодиноких випадках було задекларовано нижчий ступінь – 3,83%.

Отримані результати проаналізовано з точки зору виявлення сфер, де були отримані дещо нижчі бали, ніж в інших сферах.

Встановлено, що критерії, в рамках яких студенти оцінили найменьше оцінок на найвищому рівні: 5 – 306 оцінок (макс. Лічба оцінок на найвищому рівні в рамах одного з критеріїв це 337), а і водночас найбільша кількість оцінок на найнижчому рівні: 1 – 9,

Це: Комунікабельність. Другий у черзі критерій, в рамах якого студенти задекларували найменшу кількість балів на найвищому рівні: 5 – 308 балів (макс. 337 балів, од.), і при цьому поспіль найбільше балів на найнижчому рівні: 1 – 8 (максимальна кількість балів на найнижчому рівні в межах одного критерію – 9), становить: Активізація студентів.

 

 

Крім того, аналіз відповідей студентів показав, що:

  • 95,75 % студентів зазначили, що викладач, який оцінюється, ознайомив їх з навчальною програмою,
  • 99,37 % студентів зазначили, що викладач, який оцінювався, визначив формальні вимоги та умови для проходження курсу,
  • 95,57 % слухачів зазначили, що зміст, представлений під час курсу, відповідає положенням, визначеним у навчальній програмі,
  • 95,48 % слухачів зазначили, що зміст, викладений під час курсу, дозволив досягти результатів навчання, визначених навчальною програмою.

Ці результати слід оцінити як дуже задовільні.

 

Педагогіка

У процесі опитування студенти виставили загалом 1 680 балів усім опитаним викладачам за всіма критеріями, з них на:

5 – 1675 балів,

4 – 5 балів,

3 – 0 балів,

2 – 0 балів

1 – 0 балів,

що у відсотковому співвідношенні:

5 – 98%,

4 – 2 %,

3 – 0 %,

2- 0 %,

1- 0%.

На підставі вищевсказаних результатів можна ствердити, що студенти високо оцінили виконання залученими викладачами завдань щодо організації занять, комунікативності, активізації студентів, своєчасності, доступності, визначення критеріїв оцінювання, ставлення до студентів, ознайомлення студентів викладачем з навчальною програмою, визначення формальних вимог та умов проходження курсу, відповідності змісту, поданого під час занять, змісту, передбаченому навчальною програмою, досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, на основі змісту занять (98%).  Лише в кількох випадках було задекларовано нижчий ступінь, але все одно на високому рівні (2%).

Аналізуючи дані з опитування студентів Вищої Школи Адміністрації в Бельську-Бялій, Філія в Сталевії Волі можна констатувати, що студенти дуже високо оцінили роботу академічних вчителів, а результати анкети слід прийняти за дуже задовільні.

 

Рекомендації:

Постійне підвищення академічними викладачами якості проводженних занять, як і викладів чи вправ в тому числі в сфері критеріїв які оцінювали студенти. Необхідним є звернути особливу увагу на підвищення якості комунікації вчителів, в т.числі провождення занять в зрозумілий спосіб, комунікативний із застосуванням дидактичної допомоги.

Наступна галузь на яку треба звернути увагу, є активізація студентів в головній мірі через заохочення ставити своїх питання і розпочинати дискусії, створення можливості висловлювати свої особисті думки і ствердження.

Звертається увага на необхідність подальшого, систематичного вжиття заходів для підвищення якості освіти в Вищій Школі Адміністрації в Бельську-Бялій Філія в Сталевій Волі через спільні зустрічі викладачів, обмін думками і увагами щодо способу викладання занять, обмінюватись проблемами та очікуваннями студентів, тощо.

 

Оцінювання роботи адміністрації

 

Мета опитування:

Усвідомлюючи, що серцем організації роботи Університету є Деканат, прагнемо почути думки наших студентів, а також працівників на тему праці в адміністрації WSA Філія в Сталевій Волі. Якість освіти залежить від багатьох чинників, крім питань безпосередньо пов’язаних з програмами навчання, важливим є також фактичний перебіг організації навчального процесу та доступ до приміщень і обладнання. Дякуючи знайомству з  поглядами наших студентів і працівників ми можемо в більш дружній спосіб організувати навчання, також розвивати і рекламувати позитивний досвід щодо формальних аспектів навчання в нашому Вузі.

 

Спосіб опитування:

Опитування проводится протягом цілого навчального року в формі паперового оціночного листа організації навчального процесу, який знаходиться в Деканаті. Дякуючи тому, кожна особа яка навчається або працює в Вищій Школі Адміністрації Філія в Сталевій Волі може висловити свою думку безпосередньо після кожного контакту з працівниками адміністрації. В опитуванні можуть брати участь всі студенти і викладачі – лист відрізняється в залежності від приналежності до одної або другої групи, в обох випадках дозволить оцінити організацію навчального процесу та її інфраструктуру якої володіє Університет.

 

Ефекти опитування:

Звіт з отриманих результатів дослідження буде переданий працівникам і Керівництву Університету – надає зворотню інформацію, яка має за завдання постійно підвищувати якість роботи адміністрації, а також оптимізація реалізації навчального процесу, щоб він був як на найвищому рівні дружній як студентам так і працівникам. Окрім того результати опитування дозволять об’єктивно оцінити приміщення і обладнання якими володіє Вуз, також доповнити можливі недостачі в міру фінансових можливостей і потреб.

Моніторинг долі випускників (Відділ Кар’єри)

Мета опитування:

Прагнемо дізнатися про професійну долю випускників Вищої Школи Адміністрації Філія в Сталевій Волі, щоб змогти краще пристосувати навчальну програму на представлених нами напрямах навчання до реальних потреб роботодавців в сучасному, надзвичайно вимогливому ринку праці. Дякуючи проведенним опитуванням може проаналізувати інформацію щодо професійних стежок і кар’єрного процування наших випускників, а також зробити висновки для підвищення якості освіти.

 

Спосіб опитування:

Вивчення долі випускників є реалізоване Університетським Офісом Кар’єри під назвою „Моніторування долі випускників”. Беруть в ньому участь студенти, які після закінчення навчання погодились на участь в оритуванні. На поданий студентом адрес електронної пошти, щонайменьше два рази буде вислана анкета з опитуванням його подальшої професійної долі/розвитку – перша після закінчення навчання на магістратурі, а наступна знову, після кількох років. Це дозволить нам на аналіз динаміки кар’єрних змін наших випускників.

Ефекти опитування:

Знайомість професійного розвитку та кар’єри наших випускників є для нас стимулом до подальшого підвищення якості освіти і достосування навчальної програми до потреб і очікувань роботодавців так, щоб наші випускники були бажаючими кандидатами на ринку праці, а також могли досягнути фінансове задоволення.

В травні 2016 року Міністерство Науки і Вищої Освіти запистуло програму моніторування економічної долі випускників (Всепольська система моніторингу Економічної Долі Випускників Вузів absolwenci.nauka.gov.pl) Опираючись на адміністраційній інформації з Закладу Соціального Захисту і POL-on. Дає це базові знання про професійну ситуацію осіб, які закінчили різні вищі навчальні заклади Польщі, що дозволяє порівняти їх з випускниками Філії Вищої Школи Адміністрації в Сталевій Волі.