Zarządzania zasobami ludzkimi – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Zarządzania zasobami ludzkimi

Forma: Studia podyplomowe
Specjalność: Zarządzania zasobami ludzkimi
Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Opłaty za studia: 1200,- zł/semestr

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do osób pełniących funkcje dyrektorskie lub kierownicze oraz do pracowników działów personalnych, doradczych, osób zajmujących się szkoleniami, pragnących ugruntować i pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim.

Celem studiów jest dostarczenie osobom kierującym firmami, przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami rzetelnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej. Właściwe kreowanie polityki personalnej firmy może przyczynić się do zdobycia i utrzymania przewagi w zakresie konkurencyjności na rynku, co wymaga wiedzy na temat optymalnego doboru pracowników, organizacji szkoleń, odpowiedniego systemu motywacyjnego, a także kształtowania zasad współpracy oraz norm i reguł życia społecznego w organizacji. Od specjalisty w zakresie zarządzania i menedżera działu HR wymaga się również kompetencji miękkich o charakterze interpersonalnym, umożliwiających efektywną pracę w zespole.

Studia mają charakter praktyczny, zajęcia prowadzone są przez fachowców mających bogate doświadczenie w zarządzaniu i kreowaniu polityki personalnej różnych instytucji. Słuchacze otrzymują wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze polityki kadrowej oraz umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę