Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Forma: Studia podyplomowe
Specjalność: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Tryb studiów: niestacjonarne/ online
Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1200,- zł/semestr

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących tego typu zajęcia specjalistyczne, np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, szkołach: masowych, specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi,  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także w ośrodkach rehabilitacyjnych i instytucjach niepublicznych, takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach