Terapia zajęciowa i arteterapia – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Terapia zajęciowa i arteterapia

Forma: Studia podyplomowe
Specjalność: Terapia zajęciowa i arteterapia
Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Opłaty za studia: 1300,- zł/semestr

Studia mają na celu wyposażenie słuchacza w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Słuchacz nabędzie umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę