Studia Podyplomowe - Terapia zajęciowa i arteterapia

Terapia zajęciowa i arteterapia

Forma: Studia podyplomowe
Tryb studiów: niestacjonarne/ online
Czas trwania: 2 semestry
Opłaty za studia: 1700 zł/semestr

Studia Podyplomowe: Terapia Zajęciowa i Arteterapia

Studia podyplomowe “Terapia Zajęciowa i Arteterapia” dostarczają dogłębną wiedzę i umiejętności w obszarze terapii zajęciowej, arteterapii oraz technik terapeutycznych. Program ma na celu dostarczenie umiejętności i wiedzy niezbędnej do skutecznego wykorzystania terapii zajęciowej i arteterapii w praktyce zawodowej.

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe “Terapia Zajęciowa i Arteterapia” są przeznaczone dla terapeutów, pedagogów, psychologów, a także pracowników służby zdrowia, zainteresowanych rozszerzeniem swojego repertuaru terapeutycznego.

Czego nauczysz się na studiach?

Studia mają na celu wyposażenie słuchacza w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Słuchacz nabędzie umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

Wymagania:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia.

Dlaczego warto wybrać nasze studia?

Praktyczne podejście: Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy dostarczają aktualnej i praktycznej wiedzy.

Sieć kontaktów: Możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży.

Elastyczność: Studiowanie online daje możliwość elastycznego dostosowania procesu nauki do osobistych potrzeb, umożliwiając zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. Tryb studiów dopasowany jest do potrzeb osób pracujących.

 

Dołącz do elity, studiuj na najlepszej uczelni!

Wyższa Szkoła Administracji to zdobywca tytułu Najlepszej Uczelni roku 2022 w województwie podkarpackim oraz zdobywca 5. miejsca w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym Polska Press Grupy.

Nasza jakość to Twój sukces!

 

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach