Studia Podyplomowe - Terapia pedagogiczna i rewalidacja (Pedagogika korekcyjna)

Terapia pedagogiczna i rewalidacja (Pedagogika korekcyjna)

Czas trwania:3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1300 zł/semestr

Studia Podyplomowe: Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja (Pedagogika Korekcyjna)

Zaprojektowany specjalnie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce, program „Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja” (Pedagogika Korekcyjna) ma na celu dostarczenie umiejętności i wiedzy niezbędnej do skutecznego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z trudnościami.

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe „Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja” (Pedagogika Korekcyjna) są przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji. Adresatami studiów są głównie absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Czego nauczysz się na studiach?

Na studiach podyplomowych „Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja” (Pedagogika Korekcyjna), słuchacz nauczy się diagnozować, planować i realizować proces rewalidacji. Pozna i zrozumie istotę oraz mechanizmy zaburzeń rozwojowych i naukowych. Zdobędzie umiejętności, które pozwolą mu skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennych wyzwaniach. Słuchacz zdobędzie także wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, terapii pedagogicznej oraz metodyki pracy terapeutycznej. Zrozumie rolę terapii pedagogicznej w procesie kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Nauczy się również projektować i implementować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do specyfiki i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wymagania:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia.
  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość zapisania się na dwa kierunki jednocześnie z zakresu przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji słuchacz otrzymuje 30% rabatu na drugi tańszy kierunek.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Dlaczego warto wybrać nasze studia?

Praktyczne podejście: Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy dostarczają aktualnej i praktycznej wiedzy.

Sieć kontaktów: Możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży.

Elastyczność: Studiowanie online daje możliwość elastycznego dostosowania procesu nauki do osobistych potrzeb, umożliwiając zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. Tryb studiów dopasowany jest do potrzeb osób pracujących.

 

Dołącz do elity, studiuj na najlepszej uczelni!

Wyższa Szkoła Administracji to zdobywca tytułu Najlepszej Uczelni roku 2022 w województwie podkarpackim oraz zdobywca 5. miejsca w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym Polska Press Grupy.

Nasza jakość to Twój sukces!

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach