Terapia pedagogiczna i rewalidacja (Pedagogika korekcyjna) – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Terapia pedagogiczna i rewalidacja (Pedagogika korekcyjna)

Forma: Studia podyplomowe
Specjalność: Terapia pedagogiczna i rewalidacja (Pedagogika korekcyjna)
Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Opłaty za studia: 1200,- zł/semestr

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę