Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych RODO - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych RODO

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych RODO
Tryb studiów: niestacjonarne/ online
Czas trwania: 2 semestry
Opłaty za studia: 1600,- zł/semestr

Celem studiów podyplomowych w zakresie RODO jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje związane z wykorzystywaniem zdobytej wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, organów i instytucji publicznych, w tym także szkół wszystkich poziomów edukacyjnych.

Zadaniem studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z danymi osobowymi. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania pracy inspektora danych osobowych, nabędą kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie.

Adresaci studiów to przede wszystkim osoby specjalizujące się lub takie, które zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, w tym także osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach, szkołach i innych instytucjach oraz podmioty, które chcą dbać o przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach