Logopedia – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Logopedia

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Logopedia
Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Opłaty za studia: 1200,- zł/semestr

Studia podyplomowe kształcą specjalistów w zakresie logopedii ogólnej i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych (wymagane jest dodatkowo przygotowanie pedagogiczne), medycznych, ośrodkach pomocy społecznej itp. Mogą je podejmować absolwenci studiów I i II stopnia kierunków psychologicznych, pedagogicznych, filologicznych, medycznych lub innych, mający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy i wzorcową wymowę.

Logopedia jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym, powiązaną z wieloma dziedzinami wiedzy, takimi jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do postawienia prawidłowej diagnozy oraz przeprowadzenia skutecznej terapii logopedycznej. W programie studiów znajdują się takie zagadnienia, jak budowa aparatu artykulacyjnego człowieka, rozwój mowy dziecka i jego zaburzenia, etiologia zaburzeń, techniki skutecznej pracy logopedycznej, projektowanie i przeprowadzenie terapii. Studia prowadzone w naszej Uczelni wyposażają w praktyczne umiejętności, które są niezbędne w kontakcie z pacjentem i jego rodziną. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów i zajęć praktycznych, które prowadzą specjaliści od wielu lat zajmujący się terapią zaburzeń mowy. Poprzez zajęcia praktyczne studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (postawienie diagnozy, formułowanie celów ogólnych i szczegółowych, dobór odpowiednich metod i form pracy, konstruowanie programów terapii logopedycznej dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych, utrwalanie i dokumentowanie postępów w terapii). Absolwent logopedii będzie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych, etycznych i poszanowaniem godności każdego pacjenta.

Absolwent studiów logopedycznych po ich ukończeniu można starać się o pracę na takich stanowiskach, jak: logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny (konieczne przygotowanie pedagogiczne). Terapia logopedyczna może również być prowadzona w prywatnym gabinecie.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę