Studia Podyplomowe - Logopedia Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Logopedia

Rodzaj studiów: podyplomowe
Tryb studiów: niestacjonarne/ online
Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1400 zł/semestr

Studia Podyplomowe: Logopedia

Program kształcenia “Logopedia” dedykowany jest dla osób, które pragną pogłębić swoje umiejętności i wiedzę w obszarze terapii zaburzeń mowy i komunikacji. Studia podyplomowe są odpowiedzią na rosnące wymagania społeczne i rynkowe dotyczące kompetencji w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń komunikacji.

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe „Logopedia” mogą podejmować absolwenci studiów I i II stopnia kierunków psychologicznych, pedagogicznych, filologicznych, medycznych lub innych, mający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy i wzorcową wymowę.

Czego nauczysz się na studiach?

Studia podyplomowe kształcą specjalistów w zakresie logopedii ogólnej i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych (wymagane jest dodatkowo przygotowanie pedagogiczne), medycznych, ośrodkach pomocy społecznej itp. Logopedia jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym, powiązaną z wieloma dziedzinami wiedzy, takimi jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do postawienia prawidłowej diagnozy oraz przeprowadzenia skutecznej terapii logopedycznej. W programie studiów znajdują się takie zagadnienia, jak budowa aparatu artykulacyjnego człowieka, rozwój mowy dziecka i jego zaburzenia, etiologia zaburzeń, techniki skutecznej pracy logopedycznej, projektowanie i przeprowadzenie terapii. Studia prowadzone w naszej Uczelni wyposażają w praktyczne umiejętności, które są niezbędne w kontakcie z pacjentem i jego rodziną. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów i zajęć praktycznych, które prowadzą specjaliści od wielu lat zajmujący się terapią zaburzeń mowy. Poprzez zajęcia praktyczne studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (postawienie diagnozy, formułowanie celów ogólnych i szczegółowych, dobór odpowiednich metod i form pracy, konstruowanie programów terapii logopedycznej dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych, utrwalanie i dokumentowanie postępów w terapii). Absolwent logopedii będzie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych, etycznych i poszanowaniem godności każdego pacjenta. Absolwent studiów logopedycznych po ich ukończeniu można starać się o pracę na takich stanowiskach, jak: logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny (konieczne przygotowanie pedagogiczne). Terapia logopedyczna może również być prowadzona w prywatnym gabinecie.

Wymagania:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia.
  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
  • Zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość zapisania się na dwa kierunki jednocześnie z zakresu przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji słuchacz otrzymuje 30% rabatu na drugi tańszy kierunek.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Dlaczego warto wybrać nasze studia?

Praktyczne podejście: Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy dostarczają aktualnej i praktycznej wiedzy.

Sieć kontaktów: Możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży.

Elastyczność: Studiowanie online daje możliwość elastycznego dostosowania procesu nauki do osobistych potrzeb, umożliwiając zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. Tryb studiów dopasowany jest do potrzeb osób pracujących.

 

Dołącz do elity, studiuj na najlepszej uczelni!

Wyższa Szkoła Administracji to zdobywca tytułu Najlepszej Uczelni roku 2022 w województwie podkarpackim oraz zdobywca 5. miejsca w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym Polska Press Grupy.

Nasza jakość to Twój sukces!

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach