Kadry i płace – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Kadry i płace

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Kadry i płace
Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Opłaty za studia: 1300,- zł/semestr

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr. Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej i kompleksowej wiedzy o charakterze teoretycznym połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości i umiejętności potrzebnych do rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Absolwenci zdobędą umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej. Zaletą kierunku jest fakt, iż znaczna część zajęć będzie prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę na stanowiskach kadrowych.

Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych, jak również do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi we własnej firmie.

Absolwent studiów podyplomowych Kadry i płace będzie dysponować wiedzą związaną z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę