Studia Podyplomowe - Etyka dla nauczycieli w szkole

Etyka dla nauczycieli w szkole

Rodzaj studiów: podyplomowe
Tryb studiów: niestacjonarne/ online
Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1200 zł/semestr

Studia Podyplomowe: Etyka dla Nauczycieli w Szkole

Program kształcenia „Etyka dla Nauczycieli w Szkole” dedykowany jest dla osób, które pragną pogłębić swoje umiejętności i wiedzę w obszarze etyki edukacyjnej. Studia są odpowiedzią na rosnące wymagania społeczne dotyczące odpowiedzialności i postawy etycznej w pracy pedagogicznej. Szkoły mają obowiązek organizowania zajęć z etyki, w związku z czym zauważa się deficyt pedagogów uprawnionych do prowadzenia tego przedmiotu. Nowe kwalifikacje są szansą zarówno dla osób dopiero wchodzących do zawodu, jak i doświadczonych pedagogów poszukujących nowych wyzwań i możliwości.

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe „Etyka dla Nauczycieli w Szkole” przeznaczone są dla nauczycieli, pracowników oświaty, pedagogów, a także dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje etyczne w kontekście pracy edukacyjnej. Kierunek dedykowany jest nauczycielom, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i są zainteresowani pozyskaniem nowych kwalifikacji. Dzięki nim nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia etyki w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Czego nauczysz się na studiach?

Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w merytoryczne oraz metodyczne kompetencje z zakresu zarówno nauk o moralności, filozofii, aksjologii jak i dydaktyki nauczania etyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Słuchacz pozna kluczowe koncepcje i problemy związane z etyką w edukacji, zrozumie i  będzie potrafił zastosować kluczowe techniki etycznego podejścia do procesu nauczania, nabędzie umiejętność budowania relacji opartych na zasadach etyki w środowisku szkolnym, będzie potrafił analizować typowe dylematy etyczne, które mogą wystąpić w procesie edukacyjnym, a także zrozumie rolę prawa i zasady etyki w kontekście pracy pedagogicznej.

Studia mają interdyscyplinarny charakter, a treści kształcenia są zgodne z obowiązującą podstawą programową. Uwzględniają zmiany kulturowe i cywilizacyjne przyczyniające się do pogłębiania pluralizmu aksjologicznego i przemian moralności współczesnego społeczeństwa.

Wymagania:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia.
  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość zapisania się na dwa kierunki jednocześnie z zakresu przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji słuchacz otrzymuje 30% rabatu na drugi tańszy kierunek.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Dlaczego warto wybrać nasze studia?

Praktyczne podejście: Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy dostarczają aktualnej i praktycznej wiedzy.

Sieć kontaktów: Możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży edukacyjnej.

Elastyczność: Studiowanie online daje możliwość elastycznego dostosowania procesu nauki do osobistych potrzeb, umożliwiając zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. Tryb studiów dopasowany jest do potrzeb osób pracujących.

 

Dołącz do elity, studiuj na najlepszej uczelni!

Wyższa Szkoła Administracji to zdobywca tytułu Najlepszej Uczelni roku 2022 w województwie podkarpackim oraz zdobywca 5. miejsca w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym Polska Press Grupy.

Nasza jakość to Twój sukces!

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach