Studia Podyplomowe - Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1300 zł/semestr

Studia Podyplomowe: Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera

Dedykowany specjalistom z różnych dziedzin program “Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera” oferuje możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznej pracy z osobami na spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe “Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera” przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, a także rodziców i opiekunów osób na spektrum autyzmu.

Czego nauczysz się na studiach?

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie aktualnej wiedzy na temat osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności w zakresie kryteriów i metod diagnostycznych, najnowszych tendencji w terapii, metod i form pracy, zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych we wszystkich typach szkół i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Studia przygotowują nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka. Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i teoretyczną wiedzę niezbędną do efektywnej edukacji, terapii i wsparcia osób na spektrum autystycznym. Słuchacze dowiedzą się, jak rozpoznać i zrozumieć różne formy autyzmu, a także jak efektywnie wspierać rozwój osób z tymi zaburzeniami, z uwzględnieniem ich unikalnych potrzeb i zdolności. Podczas kursu zostaną omówione metody pracy indywidualnej i grupowej, techniki terapeutyczne, a także strategie radzenia sobie z trudnościami, które mogą napotkać osoby z autyzmem i ich rodziny. W trakcie studiów nauczyciele, terapeuci, psycholodzy i inne osoby zainteresowane tematyką zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnej terapii i wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu. Studia podkreślają również znaczenie podejścia holistycznego, skupiającego się na osobie jako całości, co obejmuje jej fizyczne, emocjonalne, społeczne i edukacyjne potrzeby. Celem programu jest nie tylko nauczyć słuchaczy efektywnych technik pracy, ale również zwiększyć ich zrozumienie dla osób ze spektrum autyzmu, co może przyczynić się do poprawy jakości ich życia.

Wymagania:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia.
  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość zapisania się na dwa kierunki jednocześnie z zakresu przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji słuchacz otrzymuje 30% rabatu na drugi tańszy kierunek.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Dlaczego warto wybrać nasze studia?

Praktyczne podejście: Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy dostarczają aktualnej i praktycznej wiedzy.

Sieć kontaktów: Możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży.

Elastyczność: Studiowanie online daje możliwość elastycznego dostosowania procesu nauki do osobistych potrzeb, umożliwiając zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. Tryb studiów dopasowany jest do potrzeb osób pracujących.

 

Dołącz do elity, studiuj na najlepszej uczelni!

Wyższa Szkoła Administracji to zdobywca tytułu Najlepszej Uczelni roku 2022 w województwie podkarpackim oraz zdobywca 5. miejsca w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym Polska Press Grupy.

Nasza jakość to Twój sukces!

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach