Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Opłaty za studia: 1100,- zł/semestr

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie aktualnej wiedzy na temat osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności w zakresie kryteriów i metod diagnostycznych, najnowszych tendencji w terapii, metod i form pracy, zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych we wszystkich typach szkół i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Studia przygotowują nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę