Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (TYFLOPEDAGOGIKA) - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (TYFLOPEDAGOGIKA)

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (TYFLOPEDAGOGIKA)
Tryb studiów: niestacjonarne/ online
Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1200,- zł/semestr

Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców, którzy chcąc uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do organizowania pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, zarówno niewidomymi, jak i słabowidzącymi, na wszystkich etapach edukacyjnych.

Uczestnicy studiów uzyskują szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności – od zagadnień medycznych związanych z zaburzeniami i chorobami narządu wzroku, po zróżnicowane metody i formy pracy z osobami niedowidzącymi i niewidomymi. Studenci poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową, adaptacji materiałów graficznych, dostosowania pomieszczeń, czy zasad prowadzenia procesu rewalidacyjnego w oparciu o pracę na resztkach zmysłowych bądź zasadę kompensacji zmysłów. W trakcie odbywanych praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z przebiegiem edukacji i rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, z formami terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

Absolwent studiów na kierunku Tyflopedagogika może podjąć pracę w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach