Studia Podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1300 zł/semestr

Studia Podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Program “Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” (Oligofrenopedagogika) dedykowany specjalistom w dziedzinie pedagogiki i terapeutów zapewnia umiejętności i wiedzę niezbędną do efektywnej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe “Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” (Oligofrenopedagogika) są przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, jak również dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Czego nauczysz się na studiach?

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i  rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do: rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ich zainteresowań i uzdolnień, planowania i realizowania kierunków oddziaływań rehabilitacyjnych (rewalidacyjnych) wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowania zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, planowania i udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, współorganizowania w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny), w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji funkcji rehabilitacyjnej i wychowawczej, planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Wymagania:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia.
  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość zapisania się na dwa kierunki jednocześnie z zakresu przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji słuchacz otrzymuje 30% rabatu na drugi tańszy kierunek.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Dlaczego warto wybrać nasze studia?

Praktyczne podejście: Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy dostarczają aktualnej i praktycznej wiedzy.

Sieć kontaktów: Możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży.

Elastyczność: Studiowanie online daje możliwość elastycznego dostosowania procesu nauki do osobistych potrzeb, umożliwiając zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. Tryb studiów dopasowany jest do potrzeb osób pracujących.

 

Dołącz do elity, studiuj na najlepszej uczelni!

Wyższa Szkoła Administracji to zdobywca tytułu Najlepszej Uczelni roku 2022 w województwie podkarpackim oraz zdobywca 5. miejsca w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym Polska Press Grupy.

Nasza jakość to Twój sukces!

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach