Doradztwo zawodowe w szkole – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Doradztwo zawodowe w szkole

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Doradztwo zawodowe w szkole
Tryb studiów: niestacjonarne / online
Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1200,- zł/semestr
Program studiów obejmuje podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy, Zajęcia praktyczne i ćwiczenia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych. Absolwent może podjąć pracę do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień zgodnych z wymogami MEN), instytucjach rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery pracy, w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy).

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach