PROGRAM KONFERENCJI - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

Pragniemy przedstawić Państwu program Konferencji Naukowej “Rodzina współczesna-dylematy i kontrowersje” 👇, która będzie miała miejsce już w  tym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli
Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

🟢 Plan Konferencji:

⏱ 9.30-10.00 Rejestracja uczestników

⏱ 10.00-10.30 Uroczyste otwarcie konferencji. Przywitanie Gości.

⏱ 10.30 -10.45 Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

⏱ 10.45 -11.00 Psychospołeczne koszty dzieciństwa w rodzinach osób uwięzionych –  dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ- Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

⏱ 11.00 -11.15 Janusz Korczak obrońcą praw dziecka – aktualność wymowy „Listów Dzieci do Rodziców”- dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. WSA, Wydział Pedagogiki Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

⏱ 11.15 -11.30 Społeczny wymiar funkcjonowania rodzin zastępczych-     ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL- Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

⏱ 11.30-11.45 Wartości i priorytety współczesnej młodzieży: zagrożenia i wyzwania-   dr hab. Jurij Szczerbiak- prof. ZNU- Zachodnioukraiński Narodowy Uniwersytet w Ternopolu

☕️ 11.45 -12.15 Przerwa kawowa

⏱ 12.15-12.30 Część I – Problemy, wyzwania i pomoc współczesnej rodzinie
– moderator dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek
Wychowanie do wartości we współczesnej rodzinie – szanse i zagrożenia- dr Monika Kapuścińska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Jaśle

⏱ 12.30 -12.45 Cyberzaburzenia jako problem i wyzwanie współczesnej rodziny. Analiza teoretyczna- dr Anna Lada- Katedra Pedagogiki Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – online

⏱ 12.45-13.00 Świadczenie 500 plus i jego znaczenie w opinii osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej- dr Dariusz Fudali URZ w Rzeszowie

⏱ 13.00-13.15 Perspektywa przyszłości systemu pomocy społecznej wobec komplementarnego wspierania rodziny w środowisku jej funkcjonowania – dr Stanisław Białek Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

⏱ 13.15-13.30 Program “Rodzina 500+” czynnikiem determinującym wzrost PKB w Polsce – dr hab. Piotr Jarosz, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza  w Przeworsku

☕️ 13.30-13.45 Przerwa kawowa

⏱ 13.45-14.00 Część II – Problemy, wyzwania i pomoc współczesnej rodzinie
– moderator dr Grażyna Pelewicz

Wpływ ruchów migracyjnych na model życia rodzinnego- dr Marceli Ryszard Gęśla OFM Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku

⏱ 14.00-14.15 Proces emancypacji seniorów. Miejsce i rola osób starszych w rodzinie i społeczeństwie – dr Anna Witkowska-Paleń, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

⏱ 14.15-14.30 Rola i znaczenie dziadków w rodzinie- mgr Aneta Haligowska   Szkoła Doktorska Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie

⏱ 14.30-14.45 Rodzina – pragnienie jej założenia i trudności towarzyszące osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na przykładzie losów bohaterów programu Projekt Cupid- dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek WSA w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli

⏱ 14.45-15.00 Rodzina z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami- wyzwania i możliwości- dr Agnieszka Drewniak Państwowa Akademia Nauk Stosowanych   w Chełmie

⏱ 15.00-15.15 System kształcenia na odległość jako wsparcie edukacyjne polskich rodzin przebywających za granicą- mgr Barbara Talik Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie

⏱ 15.15-15.30 Komunikacja nauczycieli z rodzicami w dobie pandemii Covid-19 – Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli, Iwona Partyka, Karolina Zubrzycka, dr Joanna Markut  (opiekun)

⏱ 15.30-15.45 Doświadczenia emocjonalne rodziców w procesie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i tuż po nim – Wiktoria Grabowska Uniwersytet Rzeszowski

💬 15.45 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Każdy uczestnik Konferencji otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym udziale.
Pogłębiaj swoją wiedzę, poznawaj ciekawych ludzi.