Praktyki studenckie-studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Praktyki studenckie-studia podyplomowe

dr Joanna Markut

opiekun praktyk zawodowych

wsa stalowa wola przerwa 1

Dyżury dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii w integracji sensorycznej

Plan praktyk »

Skierowanie na praktykę »

Dziennik praktyk »

Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

Skierowanie na praktykę

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne

Plan praktyki (pdf)

Plan praktyki (docx)

SEM. I AiZA – praktyka asystencka (pdf)

SEM. I AiZA – praktyka asystencka (docx)

SEM.II i III AiZA – praktyka asystencko-pedagogiczna (pdf)

SEM.II i III AiZA – praktyka asystencko-pedagogiczna (docx)

Zaświadczenie z pracy o realizacji efektów kształcenia – AUTYZM 2020-2021

Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Przygotowanie pedagogiczne

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne (doc) »

Plan praktyki (doc) »
Plan praktyki (pdf) »

SEM. I, II – praktyka obserwacyjna, asystencka (docx) »
SEM. I, II – praktyka obserwacyjna, asystencka (pdf) »
SEM.III – praktyka asystencko-pedagogiczna (docx) »
SEM.III – praktyka asystencko-pedagogiczna (pdf) »

Oligofrenopedagogika

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne

Plan praktyki OLIGO (docx)

Plan praktyki OLIGO (pdf)

SEM. I OLIGO – praktyka asystencka

SEM. I OLIGO – praktyka asystencka

skierowanie OLIGO I sem.

skierowanie OLIGO II i III sem.

Dokumenty z praktyk – semestr II i III (pdf)

Dokumenty z praktyk – semestr II i III (docx)

Zaświadczenie z pracy o realizacji efektów kształcenia – Oligo

Logopedia

skierowanie logopedia I sem.

skierowanie logopedia II i III sem.

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne

Plan praktyki logopedia

Plan praktyki logopedia

SEM. I – praktyka obserwacyjno-asystencka

SEM. I – praktyka obserwacyjno-asystencka

SEM. II i III – praktyka asystencko-pedagogiczna

SEM. II i III – praktyka asystencko-pedagogiczna