Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów (formula hybrydowa) - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów (formula hybrydowa)

Kierunek: PEDAGOGIKA
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2500 zł/semestr

Dla kogo?

Absolwentki i absolwenci studiów I stopnia, którzy ukończyli kierunek w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz absolwentki i absolwenci studiów I stopnia i studiów II stopnia na kierunku pedagogika, jak również absolwentki i absolwenci kierunku psychologia mogą ubiegać się o przyjęcie na 7 semestr jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na podstawie uznania efektów uczenia się.

Uznanie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 313/10/2023 Rektora Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej w sprawie: warunków i zasad przyjęcia na jednolite studia magisterskie na semestr 7 na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu.

Opis:

Pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością, ponieważ ma swoje źródła w filozofii, psychologii, socjologii i w wielu innych dziedzinach nauk humanistycznych. Dlatego też student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy i chętny do poszerzania swoich horyzontów. Jest to bardzo wymagająca dyscyplina nauk przede wszystkim dla osób, które rozumieją potrzebę konieczności doskonalenia się przez całe życie.

Pedagogika obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los oraz w zakresie opieki nad osobami starszymi. Studia pedagogiczne kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Jednolite studia magisterskie “Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” oferują gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla przyszłych nauczycieli pragnących specjalizować się w edukacji najmłodszych. Ten zintegrowany program edukacyjny został zaprojektowany, aby zbudować silne fundamenty, które pozwolą studentom rozwinąć się w kompetentnych i empatycznych edukatorów.

W trakcie trwania studiów, uczestnicy zaznajomią się z szerokim spektrum zagadnień obejmujących zarówno teorie pedagogiczne, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w przedszkolu i wczesnej edukacji szkolnej. Program studiów skonstruowany jest w sposób umożliwiający kompleksowe zrozumienie potrzeb edukacyjnych dzieci w młodym wieku oraz strategii skutecznego nauczania i wsparcia ich rozwoju.

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • Title
  • Title
wsa stalowa wola przerwa 1

Wykładowcy

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach