Terapia zajęciowa i arteterapia - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Terapia zajęciowa i arteterapia

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Terapia zajęciowa i arteterapia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2300,- zł/semestr

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji fizycznej, ale też psychicznej, społecznej i zawodowej, która polega na zaangażowaniu pacjenta / klienta, czyli osoby wymagającej zróżnicowanego wsparcia ze względu na np. wiek, ograniczenia fizyczne, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychiczne, trudności szkolne, problemy z dostosowaniem do reguł życia społecznego czy zagrożenie wykluczeniem w różnego rodzaju formy aktywności życiowej (z zakresu arteterapii, ergoterapii, muzykoterapii i in.), które mogą przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia, a także osiągnięcia dobrostanu i satysfakcji życiowej na miarę możliwości konkretnego pacjenta.

Celem studiów II stopnia z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej, a także dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie nowych metod i form pracy, umożliwiających podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pedagogiczno-terapeutycznego.

Program studiów obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne oraz bezpośrednio związane z terapią zajęciową. Treści programu zawierają specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu diagnozy i interwencji terapeutycznej, metod i form terapii zajęciowej, w tym m.in. arteterapii, ergoterapii, socjoterapii, muzykoterapii i in., a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych, odpowiednio dobranych metod i form terapii oraz projektowania i modyfikowania zajęć, w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Absolwent będzie mógł podjąć lub kontynuować pracę jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi i innych podmiotach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem terapeutycznym osób z różnego rodzaju zaburzeniami.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach