Terapia zajęciowa i arteterapia – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Terapia zajęciowa i arteterapia

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Terapia zajęciowa i arteterapia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2150,- zł/semestr

Celem studiów II stopnia na kierunku Pedagogika specjalność terapia zajęciowa jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej, a także dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie nowych metod i form pracy, umożliwiających podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pedagogiczno-terapeutycznego.

Program studiów na specjalności Terapia zajęciowa obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne oraz bezpośrednio związane z terapią zajęciową. Treści programu zawierają specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu diagnozy i interwencji terapeutycznej, metod i form terapii zajęciowej, w tym m.in. arteterapii, ergoterapii, socjoterapii, muzykoterapii i in., a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych, odpowiednio dobranych metod i form terapii oraz projektowania i modyfikowania zajęć, w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Absolwent będzie mógł podjąć lub kontynuować pracę jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi i innych podmiotach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem terapeutycznym osób z różnego rodzaju zaburzeniami.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę