Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2300,- zł/semestr

W trakcie studiów II stopnia student poszerza wiedzę oraz doskonali umiejętności niezbędne w procesie diagnozowania resocjalizacyjnego. Pod okiem specjalistów i z ich pomocą rozwija nabytą w czasie studiów licencjackich umiejętność stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych oraz instytucjach i ośrodkach prowadzących działania o charakterze profilaktycznym. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Doskonalą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych, poszerzają i rozwijają zdolność analizy i interpretacji zachowań ludzkich, w szczególności tych przejawiających znamiona niedostosowania lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Absolwenci tej specjalności mają możliwość podjęcia zatrudnienia w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach