Integracja sensoryczna - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Integracja sensoryczna

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Integracja sensoryczna
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2300,- zł/semestr
Wysokie stypendia: sprawdź szczegóły

*Wymagane przygotowanie pedagogiczne lub możliwość uzupełnienia przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela”.

Ze względu na rosnącą w lawinowym tempie liczbę osób z zaburzeniami integracji sensorycznej, coraz większą ilość opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze wskazaniami o potrzebie wspierania rozwoju specjalistycznymi zajęciami właśnie z zakresu integracji, wychodzimy naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy i oferujemy Państwu specjalność, po której to absolwent będzie poszukiwany przez potencjalnego pracodawcę! Studia na tym kierunku są szansą na uzyskanie niezwykle interesującego i nowoczesnego zawodu, na który zapotrzebowanie wśród pracodawców będzie z roku na rok tylko wzrastać!

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii SI w placówce oświatowej mają charakter interdyscyplinarny i obejmują wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, nauk medycznych, rehabilitacji, fizjoterapii i kierunków pokrewnych. To wyzwanie, po którym absolwent będzie przygotowany do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zazwyczaj ujawnia się większość dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych dzieci, którym można skutecznie zaradzić, jeżeli w miarę wcześnie podejmie się odpowiednie działania terapeutyczne. Nieprawidłowości w organizacji wrażeń zmysłowych, takich jak wzrok, słuch, węch, smak oraz dotyk wymagają terapii, która polega na ćwiczeniach w odbieraniu bodźców zmysłowych oraz wspomaganiu prawidłowego rozwoju. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą być również rezultatem uszkodzenia narządów zmysłów, które może nastąpić w każdym wieku. Zaburzenia tego typu nie przemijają samoczynnie, dlatego obecnie obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Celem zajęć prowadzonych przez terapeutę integracji sensorycznej jest polepszenie współpracy i koordynacji pomiędzy zmysłami, stymulowanie zaburzonych funkcji i usprawnianie obszarów deficytowych. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych do tego i wyposażonych w odpowiedni sprzęt salach integracji sensorycznej. Absolwent kierunku posiada wiedzę i kompetencje w zakresie rozwoju neurobiologicznego, prawidłowej diagnozy zaburzeń,  a także projektowania i ewaluowania podejmowanych działań terapeutycznych. Efektem prowadzonej przez niego terapii jest likwidacja nadwrażliwości sensorycznej, jeżeli taka występowała u pacjenta lub – w przypadku obniżonej wrażliwości – pobudzenie odpowiednich wrażeń zmysłowych.

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje do diagnozy, planowania i prowadzenia terapii SI w placówce oświatowej (konieczne przygotowanie pedagogiczne). Potrafi dostosować program pracy z dzieckiem do postępów przez niego czynionych, a także dopasować terapię do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach